OHDXF ry:n vuosikokouksen 2.6.2021 pöytäkirja

20.10.2021

OHDXF ry VUOSIKOKOUS 2021
Aika: 2.6.2021 kello 18.00
Paikka: c/o Timo Törö, osoite Mäntysaarentie 71, 45610 Kouvola

Etäkokous: Microsoft Teams
Osallistujat: Ilmo Anttila, OH2BO, Pekka Holstila, OH2TA, Jari Jussila, OH2BU, Kari Korhonen, OH5TS, Veijo Kontas, OH6KN, Anne Lähdes, OH2YL, Henri Olander, OH3JR, Pertti Turunen, OG2M ja Timo Törö, OH5KW.

1 § Kokouksen avaus
OHDXF ry:n puheenjohtaja Timo Törö avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänten laskijan valinta
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Ilmo Anttilan.
Kokous valitsi sihteeriksi Kari Korhosen ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijaksi Pertti Turusen ja Timo Törön.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu oli sääntöjen mukaisesti Radioamatöörilehden numerossa 3/2021, jonka postituspäivä oli 11.5.2021, siis sääntöjen mukaisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu oli luettu SRAL:n toukokuun bulletiineissa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokous hyväksyi työjärjestykseksi kokouksen esityslistan.

5 § OHDXF ry:n tilinpäätöksen 1.1.2020 – 31.12.2020, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

Kari Korhonen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen todeten vuoden olleen kaikin tavoin poikkeuksellinen maaliskuussa puhjenneen Covid-19 pandemian takia. Toukokuulle suunniteltu DX ja Contest tapaaminen jouduttiin perumaan ja muukin toiminta oli vähäistä.

Tilivuoden tulos oli 1 418,27 euroa tappiollinen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi hyvänä ja kassavarat vuoden lopulla olivat 11 465,74 euroa.
Ilmo Anttila luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen, joka puolsi tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

6 § Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Kokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 § Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2021

Kari Korhonen esitteli hallituksen toimintasuunnitelman, esityksen jäsenmaksuiksi ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2021.

Keskustelussa kokous totesi, että DX ja Contest kokoukselle on kysyntää ja siitä tulisi tehdä jäsenkysely. Kari Korhonen esitti kokoukselle, että kyseisen tapahtuman järjestely on aikaa vievä tehtävä ja vaatii asiaan sitoutuneen organisaation. Anne Lähdes toi esille SRAL:n kanssa tehtävän yhteistyön lisäämisen ja mm. uusien jäsensivujen hyödyntämisen uusina mahdollisuuksina.

Kokous hyväksyi yllä olevin evästyksin vuoden 2021 toimintasuunnitelman, jäsenmaksujen pitämisen ennallaan vuosijäsenille 15 ja ainaisjäsenille 150 eurossa, ja vuoden 2021 tulo- ja menoarvion.

8 § Kolmen hallituksen jäsenen ja yhden varajäsenen valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Kokous valitsi erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, Henri Olander, OH3JR, Harri Sundberg, OH4BW ja Pertti Turunen, OG2M kaikki seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Erovuorossa olevan varajäsenen Jari Leivon, OH3KRH tilalle kokous valitsi Anne Lähdeksen, OH2YL myöskin seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

9 § Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöittensä valinta
Kokous valitsi Ilmo Anttilan, OH2BO ja Raimo Lehdon, OH2BCI toiminnantarkastajiksi sekä varalle Pasi Bergmanin, OH3WS ja Pekka Ahlqvistin, OH2YY, kaikki yhdeksi vuodeksi.

10 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

04.03.202222. DX & CONTEST MEETING 9.-10.4 2022 TAMPERE POSTPONED
04.03.202222nd DX & Contest Meeting, Tampere 2022, siirretty
10.01.2022Linkit VOACAP-aineistoon ja LoTW-apuun
10.12.2021Postinkulussa Yhdysvaltoihin viivettä
20.10.2021OHDXF ry:n vuosikokouksen 2.6.2021 pöytäkirja
27.08.2020OHDXF ry:n vuosikokous Riihimäellä 26.9.2020
17.03.2020OHDXF ry:n 18.4.2020 vuosikokous siirtyy
19.03.2018Kosovo on uusin DXCC maa
12.06.2017S21ZED ja S21ZEE DXpedition video
12.05.2017KH4 JA KH7 PALASIVAT TAKAISIN DXCC-MAIKSI

Siirry arkistoon »