Peditioantennit

Pekan, OH2TA esitys peditioantenneista SRAL:n kevätpäivillä Riihimäellä 21.4.2012.

Esitys