DX-taulukoiden päivittämisestä

24.4.2012

OH-CW- ja OH-Divisions-taulukoihin lisätty päivityksen seuranta. Henkilön kutsu,
joka ei ole käynyt päivittämässä lukujaan 17.02.2012 jälkeen, on merkitty
tähdellä*. Tähti* poistuu automaattisesti heti, kun henkilö päivittää CW- ja
Divisions-
tilanteensa.

DXa-taulukoita katsomalla on todettavissa, että suuri osa CW- ja Divisions-
taulukoiden luvuista kaipaa päivitystä. OHDXF:n hallitus toivoo, että
päivitykset tehtäisiin mahdollisimman pian. Näin taulukot palvelevat entistä
paremmin kaikkia listoilla olevia.

Päivitys suoritetaan siten, että DXa-tietokantaan tallennetaan ne
yhteydet, joista taulukoihin osallistuja haluaa pisteitä laskettavan.
Yhteydet voi tallentaa lataamalla sinne ADIF-tiedoston tai sitten
tallentamalla halutut yhteydet yksitellen kirjoittaen tietokantaan.

OHDXF:n hallitus toivoo myös, että jokainen syöttäisi mahdollisimman
pian DXa-tietokantaan yhteystiedot jokaisesta kuitatusta maasta,
jonka on ilmoittanut W- ja/tai Divisions-taulukkoon.

Tällöin kaikki DXCC-maa muutokset (esim. Deleted status) tulisivat jatkossa
automaattisesti huomioitua ja taulukoiden päivittäminen olisi myös osallistujille
entistä nopeampaa.

OHDXF ry hallitus