DX-taulukoiden päivittämisestä

24.04.2012

 
OH-CW- ja OH-Divisions-taulukoihin lisätty päivityksen seuranta. Henkilön kutsu, joka ei ole käynyt päivittämässä lukujaan 17.02.2012 jälkeen, on merkitty tähdellä*. Tähti* poistuu automaattisesti heti, kun henkilö päivittää CW- ja Divisions-tilanteensa.

DXa-taulukoita katsomalla on todettavissa, että suuri osa CW- ja Divisions-taulukoiden luvuista kaipaa päivitystä. OHDXF:n hallitus toivoo, että päivitykset tehtäisiin mahdollisimman pian. Näin taulukot palvelevat entistä paremmin kaikkia listoilla olevia.

Päivitys suoritetaan siten, että DXa-tietokantaan tallennetaan ne yhteydet, joista taulukoihin osallistuja haluaa pisteitä laskettavan. Yhteydet voi tallentaa lataamalla sinne ADIF-tiedoston tai sitten tallentamalla halutut yhteydet yksitellen kirjoittaen tietokantaan.

OHDXF:n hallitus toivoo myös, että jokainen syöttäisi mahdollisimman pian DXa-tietokantaan yhteystiedot jokaisesta kuitatusta maasta, jonka on ilmoittanut CW-ja/tai Divisions-taulukkoon.

Tällöin kaikki DXCC-maa muutokset (esim. Deleted status) tulisivat jatkossa automaattisesti huomioitua ja taulukoiden päivittäminen olisi myös osallistujille entistä nopeampaa.

73, OHDXF ry hallitus