Hallituksen päätöksellä jäsenluettelo on poistettu yhdistyksen web-sivulta.